On-line shop příslušenství k mobilním telefonům,
digitálním fotoaparátům a MP3 přehrávačům
Přihlášení
Vyhledávání
Kategorie
Značky

Jak nakupovat?

Vše co děláme, přizpůsobujeme potřebám našich zákazníků, jejichž spokojenost je a vždy bude náš hlavní cíl. Vždy nabízíme skutečnou kvalitu a to jak u našeho zboží tak u našich služeb.
V dalším textu naleznete stručný návod jak nakupovat v našem internetovém obchodě, jak postupovat v případě reklamací a další informace důležité pro Vás. Pokud budete mít jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat na naší mailové adrese, Váš dotaz co nejrychleji zodpovíme.

Objednávky

Objednávky zboží učiněné prostřednictvím našeho virtuálního obchodu jsou zásadně závazné. Po odeslání je objednávka zákazníkovi potvrzena pomocí zprávy zaslané na jeho elektronickou adresu.

Dodání zboží

Zboží je zákazníkovi odesláno poštou na dobírku nebo je možné jej odebrat osobně v naší provozovně. Poštovné a balné je připočítáno k ceně objednávaného zboží. Aktuální cena poštovného a balného je zobrazena při procesu objenání a je samostatnou položkou objednávky.

Možnost vrácení zboží

Pokud nebudete spokojeni s doručeným zbožím, můžete jej do 14 dnů od obdržení vrátit bez udání důvodu. Stačí zboží zaslat zpět a připojit krátkou zprávu, že vracíte zboží bez udání důvodu a žádáte vrácení kupní ceny. Zboží musí být vráceno, pokud je to možné, v neporušeném obalu zpět poštou na naší adresu (je třeba přiložit též daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii). Po obdržení vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající jeho kupní ceně. V případě poškození zboží nebo zaslání nekompletního zboží zpět, si prodejce vyhrazuje právo zboží vrátit a požadovat úhradu poštovného.

Reklamace a záruční podmínky

Záruční doba

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré zboží prodané spotřebitelům zákonná záruční doba 24 měsíců, která běží ode dne obdržení zboží.

Záruka

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání. Společnost ADART COMPUTERS s.r.o. se zavazuje v záruční době vyměnit nebo opravit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel věc užívat v důsledku vyřizování reklamace.

Postup při reklamaci

Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba zaslat zboží na adresu společnosti ADART COMPUTERS s.r.o.: Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, Tel/Fax: 284810264, 266310643, e-mail:eshop@adart.cz. Pracovníci reklamačního oddělení posoudí neprodleně povahu závady a informují odběratele poštou nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli společnost ADART COMPUTERS s.r.o., v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Doby při vyřizování reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručí společnost ADART COMPUTERS s.r.o. odběrateli bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do tří dnů, max. zákonná doba je jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlovy a vrácení kupní ceny.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Spotřebitelé mají nově k dispozici další variantu řešení jejich sporů. Do tohoto systému bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů. Více informací a formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu najdete zde: https://adr.coi.cz/

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Obchodní podmínky

Všechny objednávky spotřebitelů na našem obchodě se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Aligator pro maloobchodní prodej. Pokud nastane nesoulad mezi texty uváděnými na našich stránkách a těmito podmínkami, přednost mají vždy Všeobecné obchodní podmínky.
Nákupní košík
Obsah nákupního koše

Váš nákupní koš je prázdný.
Měna
Použitá měna: CZK
přepnout na EUR

Aktuální kurz:
1 € = 25.515 Kč
ALIGATOR na Facebooku!
Nová funkce SOS locator!
Stačí jedna SMS a jedno kliknutí a Vaši blízcí budou vědět, kde se nachází telefon.


Tento obchod doporučují
TOP 10


Přechod na novou verzi webu